Disclaimer

Lichtkoepel.com is onderdeel van:
Dakvenster.com BV
Agriport 139
1775 TA Middenmeer

Handelsregister: Kamer van Koophandel: 52573443
Omzetbelastingnummer: NL850506025B01

Dakvenster.com BV, hierna te noemen Lichtkoepel.com, verleent u hierbij toegang tot www.lichtkoepel.com ("Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Lichtkoepel.com behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Lichtkoepel.com spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig, verouderd en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Lichtkoepel.com.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Lichtkoepel.com. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Lichtkoepel.com nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Lichtkoepel.com is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze Website.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Lichtkoepel.com en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Lichtkoepel.com, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Copyright 2011 Lichtkoepel.com. Alle rechten voorbehouden.

Lichtkoepel.com, Dakvenster.com, VELUX, SKYLUX, Dakoplast, INTEGRA en io-homecontrol are registered trademarks ®