Algemene voorwaarden

Lichtkoepel.com is onderdeel van:
Dakvenster.com BV
Agriport 139
1775 TA Middenmeer

Handelsregister: Kamer van Koophandel 52573443
Omzetbelastingnummer: NL850506025B01

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op bestellingen via onze webshop die tot stand komen met de consument die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1. Aanbiedingen en opdrachten
Prijzen op onze website worden incl. 21% BTW getoond. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.

De verkoop is definitief na schriftelijke bevestiging onzerzijds. Producten niet uit voorraad geleverd worden speciaal op uw verzoek besteld.

2. Annulering
Indien consument de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert of de gemaakte afspraken niet nakomt, heeft Lichtkoepel.com het recht volledige vergoeding te vorderen van alle kosten die gemaakt zijn om de order uit te leveren.

3. Levertijd
Alle producten op onze site zijn voorzien van een voorraad indicatie. Producten uit voorraad worden afgeleverd volgens het afleverschema. Wij streven er naar om alle uit voorraad bestelde producten binnen 1 tot 3 werkdagen te leveren. Bij gelijktijdige bestelling van voorraad en niet-voorraad producten vindt aflevering plaats als de gehele bestelling in één keer afgeleverd kan worden. De vermelde voorraad op onze website kan afwijken van de werkelijke winkelvoorraad doordat verkopen vanuit de winkel niet direct geregistreerd worden. Aan de weergegeven voorraad kunnen geen rechten worden ontleend.

4. Herroepingsrecht/retourzendingen
De consument heeft het recht om binnen 14 dagen, geleverde producten te retourneren, mits producten en verpakking in een verkoopbare (nieuw)staat verkeren. Indien blijkt dat producten en/of verpakking niet in redelijke en verkoopbare (nieuw)staat verkeren behouden wij het recht om herstelkosten / (her)verpakkingskosten in mindering te brengen op het aankoopbedrag. Het aankoopbedrag zal binnen 14 dagen aan u worden teruggestort.

Om de aard, de kenmerken en het functioneren van de producten vast te stellen, dient u de producten te inspecteren met de nodige zorgvuldigheid en op dezelfde manier als u gewoonlijk in een normale winkel is toegestaan. Een eventuele andere behandeling of inspectie van de producten kan leiden tot een verminderde waarde die wij wettelijk in mindering mogen brengen op de terugbetaling aan u.

De vaststelling van een eventuele waardevermindering wordt per specifiek geval beoordeeld. U mag de verpakking openen en de producten controleren met de passende zorgvuldigheid, op voorwaarde dat de verpakking niet wordt vernield. Wanneer de verpakking vernield is, is de waarde van de producten vanzelfsprekend verminderd. Ook een eventuele montage van de producten zal naar verwachting leiden tot een verminderde waarde. We wijzen u erop dat u verantwoordelijk bent voor de producten zolang ze in uw bezit en nog niet geretourneerd zijn en dientengevolge aansprakelijk bent voor beschadiging van de producten.

Producten die niet via onze website te bestellen zijn, worden speciaal op uw verzoek besteld en kunnen na verwerken van de opdracht niet worden geannuleerd of worden retour genomen.

Retouren dienen te allen tijde aangemeld te worden via ons contactformulier, waarna u een retourbevestiging van ons ontvangt en ervoor kan kiezen om het product zelf retour te brengen of door onze transportservice op te laten halen tegen een vergoeding van € 18,-- of € 23,-- (afhankelijk van uw rayon) die wij verrekenen met het terug te storten bedrag.

Teruggestuurde of teruggebrachte producten waarbij geen aanmelding of retourbevestiging is bijgesloten kunnen niet in behandeling worden genomen.

Stuurt u de producten niet via een externe vervoerder/koerier als pakket terug! Lichtkoepels en toebehoren lenen zich er niet voor om als pakket te worden vervoert. Doet u dit wel dan is dit geheel voor eigen risico en kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die optreed bij de externe vervoerder/koerier.

U dient zelf de retourkosten te dragen. Houdt u er rekening mee dat de staat van de verpakking invloed kan hebben op het terug te storten aankoopbedrag. U dient de originele product verpakking niet te beschrijven, tapen of beplakken met (adres)stickers/labels, maar in te pakken in pakpapier/folie of een kartonnen doos/omhulsel.

5. Ruilen
Ruilen wordt als retour en nieuwe levering behandeld, u dient het te ruilen product via ons contactformulier aan te melden als retour en het nieuw te bestellen product zelf opnieuw te bestellen. Wij kunnen i.v.m. eventuele herstelkosten / (her)verpakkingskosten niet direct de aankoopbedragen met elkaar verrekenen.

6. Reclames
Reclames moeten om geldig te zijn, binnen 5 werkdagen worden ingediend. Reclames wegens manco, afwijking van de vermelde specificatie of wegens uiterlijk waarneembare beschadiging moeten, om geldig te zijn, bij aflevering aangetekend worden. Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijk verkoop beschouwd. Lichtkoepel.com verplicht zich bij een terechte reclame de producten zo snel mogelijk te herleveren.

7. Garantie
De fabrieksgarantie op de door Lichtkoepel.com geleverde producten aan de eindgebruiker is:

10 jaar garantie op fabricagefouten.
10 jaar garantie op licht- en weerbestendigheid van het gebruikte acrylaat en/of polycarbonaat.
10 jaar garantie op VELUX lichtkoepels, inclusief beglazing (uitgezonderd breukschade).
5 jaar garantie op VELUX daglichtspots.
3 jaar garantie op VELUX raamdecoratie.
3 jaar garantie op vooraf geïnstalleerde VELUX elektrische producten en motoren.
2 jaar garantie op Dakoplast raamdecoratie.
2 jaar garantie op vooraf geïnstalleerde Dakoplast elektrische/solar producten en motoren.

Deze termijn gaat in op de eerste dag van aflevering en op voorwaarde dat de montage deskundig is uitgevoerd.

De garantieaanspraak vervalt: Als de lichtkoepels gemonteerd worden op andere dan de door ons geleverde opstanden (b.v. op eigen gefabriceerde houten opstanden). Door verkeerde montage waardoor het product beschadigd wordt. Als de koepel in aanraking komt met: agressieve- of chemische dampen/stoffen of schoonmaakmiddelen, verdunners, lijmsoorten, oplosmiddelen uit dakbedekkingsmaterialen, bitumen, siliconen, houtbeschermers (verf, beits).

8. Leveringen
De producten worden geleverd volgens het afleverschema, de bezorging bedraagt € 18,-- of € 23,-- per zending (afhankelijk van uw rayon).

Afhalen kan uitsluitend volgens afspraak. Als u via onze webwinkel een product besteld en kiest voor afhalen, krijgt u automatisch een bevestiging met een afhaaldatum. Wilt u per direct een voorraad product komen afhalen, bestel dan via onze website en contacteer dan eerst onze klantenservice.

9. Betaling
De betaling kan geschieden in contanten of per mobiele PIN aan onze chauffeur bij aflevering of via de online betaalmethode iDEAL of Creditkaart.

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Lichtkoepel.com gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomsten op te schorten dan wel te ontbinden.

10. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Lichtkoepel.com uit hoofde van enige opdracht is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken producten. Elke verdere aansprakelijkheid n.a.v. schade wordt uitgesloten.